[text]
Täna on

 

Maavalla Koja rahvas oli 13.-16.06 Soomes, kus osaleti järjekordses Eesti-Soome omausuliste ühislaagris, mis seekord kujunes laiemaks 

Foto: John Björkman
Foto: John Björkman
sugulasrahvaste kokkutulekuks, sest laagrisse oli kutsutud ka idapoolsete omausuliste teadmamehi: mari kart Aleksei Tšemekov ja udmurdi vösjas Fridman Kabipjanov. Laager toimus Vuojansalo saarel Jämsänkoskis. 

Lisaks muule oli laagri teemaks suitsusaun kui omausulistele ühiselt oluline paik. Talgukorras aidati Muuramelt Jämsässe toodud saunamuuseumi ülesehitamist.

Laager päädis soome-ugri rahvaste 7. maailmakongressiga seotud uurali ühispalvusega kongressilinna Lahti lähistel Pyhäjärve ääres Hiidenkalliol. Palvetati hõimurahvaste tuleviku eest. 

Palvusel osales ka maailmakongressi delegaate ja vaatlejaid.

Maailmakongressil osales kokku neli Maavalla Koja liiget eestlaste ja setode delegatsioonis, kaks neist olid teemarühmade moderaatorid.
Laagri ja palvuse korraldasid koostöös Soome Taivaannaula ry ja Maavalla Koda, saunateemal liitus Suomen Saunakulttuuri ry, Venemaa hõimurahvaste  esindajate kohalesõitu toetas Eesti Hõimurahvaste Programm.

Andres Heinapuu
Maavalla Koja kirjutaja


Palvuse kohta on Taivaannaula koduleheküljel uudis:

Ühispalvusel austati omausulisi pärimusi
Lahtis oli sel nädalal kolmepäevane soome-ugri rahvaste maailmakongress, millel osalesid 22 rahva esindajad. Kongressi ajal korraldasid Taivaannaula ja Maavalla Koda uurali rahvaste ühispalvuse. 
põlisusundite esindajad kogunesid looduslikku pühapaika austama omausulist pärandit. Palvus peeti kaunis paigas hiies Orimattilas. Taivaannaula esindajad avasid ja lõpetasid palvuse pärimuslike palvete ja runolauluga. 

Ühispalvusel osalesid mitme sugulasrahva esindajad: soomlasi, eestlasi, vadjalasi, [setosid], marisid ja udmurte. Iga rahvas luges pühapaigas omad palved. Mitmed osalejad saabusid palvusele otse eelmisel päeval lõppenud Taivaannaula suvelaagrist. Palvusel osales ka kongressi delegaate ja vaatlejaid.
Ühispalvus ei olnud siiski kongressi ametlik osa. Seoses Lahti maailmakongressiga on juttu olnud muuhulgas ka Venemaa otsustest takistada mõnede esindajate osalemist. Soome hõimuorganisatsioonid korraldasid Lahtis ka alternatiivse Avatud maailmakongressi, millega sooviti lisada kriitlist keskustelu hõimurahvaste probleemidest.

Uudise originaal koos fotodega:
http://www.taivaannaula.org/2016/06/18/uralilaisessa-yhteispalveluksessa-kunnioitettiin-omauskoisia-perinteita/
https://www.facebook.com/suomenusko/posts/1213855041981060