[text]
Täna on

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja pressiteade 12.08.2016 (10229)

Esmaspäeval toimub Raikkülas Raplamaal ristisõitjate ja ordurüütlite rüüsteretke ohvrite mälestamine. Meenutatakse ka Eesti 800-aastast esinduskogu. Mälestuspäev algab kell 10 hommikul.

15. augustil kaheksasada aasta tagasi algas ordurüütlite, ristisõitjate ja piiskopimeeste rüüsteretk Harjumaale. Läti Henrik kirjutas selle kohta:

„Õndsa neitsi taevaminemise päeval aga tungisid nad Harju maakonda, mis on keset Eestit, kus ka kõik ümbruses asuvad rahvad tavatsesid iga aasta Raikkülas kokku tulla nõu pidama. Kui me sinna jõudsime, jaotasime oma sõjaväe nii kõiki teid ja külasid kui ka selle maa kihelkondi pidi laiali, pannes põlema ja laastates kõik, tappes, mis iganes meessugu, võttes naised ja lapsed kinni, ajades palju kariloomi ja ka nende hobuseid ära.

[- - -] Ja riialased pöördusid rõõmuga Liivimaale tagasi, jaotades armastuses kõik, mis nad olid toonud.“

Mälestuspäev toimub Raikküla Paka mäel, kus pärimuse järgi kogunesid Eesti vanemad igal aastal kärajateks. Eestlaste-vastase ristisõja ohvreid mälestatakse taasiseseisvunud Eestis esmakordselt.

Tuletame meelde ka Raikküla kärajaid, Jüri Uluotsa meelest Eesti parlamentarismi algust. Henrikult saame teada, et Harjumaa, kuhu rüüstama mindi, oli tuntud selle poolest, et seal, täpsemalt Raikkülas peeti kärajaid, mis olid tõenäoselt kas kogu Maavalla või selle põhjaosa vanemate kokkutulekud, seega Maavalla esinduskogu. Mälestuspäeval esineb lühikese kõnega ka Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Eiki Nestor kommenteeris: „Kui islandlased loevad oma parlamendi alguseks üle tuhande aasta tagasi Thingi väljadel kogunenud pealike kogu Althingi, võime meiegi öelda, et Eesti esindusdemokraatia on vähemalt 800 aastat vana.“

Kogu mälestuspäeva kaunistab pillimäng ja iidsete laulude ühislaulmine.

Pilli mängivad ja laule ütlevad eest Edakai Simmerman, Celia Roose, Kairi Leivo ja Lauri Õunapuu. Mälestustseremoonias osalevad ka Rapla maleva kaitseliitlased.

Kell 10.00  algab mälestuskombetalitus maarahva moodi ja regilaulude ühislaulmine. Järgneb Riigikogu esimehe sõnavõtt. Pärast lõunat kell 13.00 on kavas kõned ja laulud teemal „Mis oli ja mis ei olnud 800 aastat tagasi“, seejärel Maavalla Koja kihelkonnanimede väljakuulutamine.

Koostöös Raikküla mõisaga korraldavad mitmed organisatsioonid augustis ja septembris põnevaid sündmusi, mille hulgas on erinevaid käramisi, teatrietendusi ja kontserte, konverents, ürgturg koos käsitööturuga ning külapäev koos oma kohvikutega. Selle aasta Kärajate põhiüritused saavad avalöögi 15. augustil Paka mäel toimuva mälestuspäevaga.

Mälestuspäeva korraldab Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda eesti rahva vabatahtlike annetuste toel. Täname kõiki lahkeid annetajaid.

Andres Heinapuu,
Maavalla Koja kirjutaja
56954740
Lisainfo:
https://www.facebook.com/events/889148561190856/
https://www.facebook.com/Raikk%C3%BCla-k%C3%A4rajad-1601222403523538/