[text]
Täna on

Ebavere Hiiemägi on yks Virumaa tähtsamaid pyhapaiku. A. Kaasik
Ebavere Hiiemägi on yks Virumaa tähtsamaid pyhapaiku. A. Kaasik
Laupäeval 8. porikuud toimus Lyganusel Viru Maausuliste Koja aastakoosolek. Kinnitati juhatuse tegevus- ja majandusaruanne ning järgmise aasta tegevuskava. Valiti uus juhatus, milles jätkavad samad inimesed, kuid uutel ametikohtadel. Koja vanemaks sai Kairi Orav, vardjaks Kaja Toikka ja kirjutajaks Ülle Männik.

Järgmise aasta tegevuskavas on muu hulgas Viru ja Härjapea koja jõulueelne kokkusaamine, marjapunapäev Purtse hiiemäel, suvistepyhad Tammealusel ja syndmus Kuremäe hiiemäe. Juhatusel on kavas kylastada  Virumaa omavalitsusi tutvustamaks koja tegevust ja ymbruskonna pyhapaiku. Samuti osaletakse koja laagri, Hiie väe tunnustamissündmuse jt Maavalla koja syndmuste korraldamises.

Viru koda on mõeldud yhendama ja esindama Virumaa ja Vadjamaa põlise loonausu järgijaid ehk maausulisi. Koda korraldab rahvakalendri tähtpäevade tähistamist ning seisab looduslike pyhapaikade hea käekäigu eest. Kodalasi ja huvilisi nõustatakse pärimuslike maausuliste kalendri-, varru-, pulma-, matuste- jm tavade järgimisel. MTÜ Hea Metsanduse Koda liikmena osaletakse FSC säästva metsanduse rahvusliku standardi koostamises. Koja tegevusvaldkonnaks on seejuures põlisrahva huvide kaitsmine metsa majandamisel.