[text]
Täna on

4b383c367266d8780a3e533e070380f1_w320.jpgRahvusvaheline Hiite kuvavõistlus ootab fotosid hiitest ja teistest looduslikest pyhapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pyhapaiku kylastama ja hoidma. Teadaolevalt on Hiite kuvavõistlus ainus omataoline fotovõistlus maailmas.

Tänavu 11. korda toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte ehitatud-rajatud) pyhapaigad: hiied, pyhad mäed, puud, kivid, veekogud jm looduspaigad, kus juba meie esivanemad käisid palvetamas, ravimas, ande jätmas, nõu pidamas, ennustamas jm kombetalitusi täitmas.

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, pyha puu, kivi, veekogu, looduskaitse, annid, tavad, hiie valu, pärimus, saared, Virumaa, Vana-Võromaa ja maailma pyhapaigad. Uuendusena on seekord välja pandud ka tervise auhind, mille teemaks on tervendamispaigad ja tervendamisega seotud tegevused ning esemed pyhapaigas. Eriauhindadeks on ratsamatk, suitsusaunade kylastused, koolitused, kontsertide ja matkade vabapääsmed, kirjandust jpm.

Fotosid saab võistlusele lehekyljel yles laadida kuni 15.10.2018:
https://www.maavald.ee/kuvavoistlus-2018

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pyhapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat pyha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid. Pyhapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas ning paljudes kylades. Enamik meie pyhapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise tõttu. Ligi 600s pyhapaigas leidub kaitstavaid arheoloogia- ja loodusmälestisi, kuid yhtegi pyhapaika kui sellist seni Eestis kaitse all ei ole. 2018. a alguses valmis Maa-ametis kaardirakendus, kuhu on koondatud ligi 1100 seni avalikustatud pyhapaika, ehk ligi viiendik põlistest pyhapaikadest (link allpool).

Võistlust korraldab Hiite Maja SA, Maavalla Koda ning vabatahtlike koostööring Hiiepaik. Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kehrwieder, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Võro Instituut, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Tihuse talu, Tagavälja talu, Mooska talu, Siniallika trahter, Alar Krautmani Terviseakadeemia, Viru Folk, Roheliste Rattaretked, Eesti Trükimuuseum, Looduse Aasta Foto, MTÜ Põline Pere, LÜÜ-TÜRR  jt.

2018. a kuvavõistluse plakat: http://hiis.ee/files/Kuvav6istlus2018.pdf

Lisa: Abiks pyhapaikade otsimisel ja pildistamisel, veebiviiteid.


ABIKS PÜHAPAIKADE OTSIMISEL

Seni avalikustatud looduslike pyhapaikade kaart: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Looduslikud-puhapaigad-p605.html

Pühapaikae teejuht. 400 lk. Tallinn, 2017. Kirjastuse tutvustus veebis:
http://www.pegasus.ee/raamat/puhapaikade-teejuht

Rüüstatud pühapaigad. 70 lk. Tartu, 2018. Veebis: http://hiis.ee/files/ryystatud_pyhapaigad_2018.pdf

Pyhapaikade kaardistamine: http://hiiepaik.ee/tegutse/kaardistamine/

2008-2017. a kuvavõistlused: www.maavald.ee/kuvavoistlused