[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

22. X 2002

Usuvabaduse olukord Eestis halveneb
 

Esmaspäeval, 21. X toimus Tallinnas Maavalla Koja usuvabaduse töörühma koosolek, kus arutati negatiivseid arenguid Eesti usumaastikul. Leiti, et süveneb tendents, millega riik annab üha suuremaid privileege kristlikele usuvooludele/konfessioonidele ning ahistab üha enam mittekristlikke usundeid.

Riik on seni rahastanud kristlikke struktuure igal aastal kümnete miljonite väärtuses. Ainuüksi Eesti Kirikute Nõukogu ülalpidamiseks makstakse käesoleval aastal 3,9 miljonit krooni. Vastupidine on riigi suhtumine aga eesti omausulisi ühendavasse Maavalla Kotta. Koda tegutseb puhtalt omafinantseerimisel ning seda ootab vastavalt uuele Kirikute ja koguduste seadusele 2004. aastal sundlikvideerimine.

17. oktoobril allkirjastasid peaminister Siim Kallas ja luterliku kiriku peapiiskop Einar Soone Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahelise ühishuvide protokolli, millega riik kohustub tagama teatud kristlike struktuuride rahastamise. Vastavalt ühishuvide protokollile tagab riik usuõpetajate ja kaplanite riikliku tellimuse, kaplanaadi asutamise lisaks armeele lennujaamades, raudteejaamades, sadamates, politseis ja haiglates ning kristlike hoolekandeasutuste üleriigilise võrgu loomise. Lisaks on dokumendis deklareeritud koostööd usundite õpetamise alal (õppekavad, õppematerjal).

Usuvabaduse töögrupp jõudis seisukohale, et riigi koostöö ainult ühe usundi esindajatega ei taga teiste võrdset kohtlemist ning on seega põhiseaduse vastane. Eriti ebaõiglane on kõigi maailma usundite, kaasa arvatud eesti pärimusliku omausu õpetamine koolides koostöös kristlastega, kuna kõik Eestis tegutsenud kristlikud konfessioonid on üheks oma peaülesandeks pidanud meie kultuuri selle osa hävitamist.

Otsustati korraldada uuring, mis käsitleb kristlikku usundiõpetust Eesti koolides, ent ka muid usundite ebavõrdse kohtlemise juhtumeid. Samuti otsustati kuu aja pärast kokku kutsuda Usuliste Ühenduste Ümarlaud, millesse kuuluvad kõik Eestis tegutsevad mittekristlikud usulised ühendused. Ümarlauas on kavas arutada praegust usupoliitilist olukorda, eriti aga dialoogi võimalusi Eesti riigiga usuvabaduse küsimustes.