[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

08. detsember 2003

Maavalla Koda pidas Tartus Esinduskogu

Eile, pühapäeval, 7. detsembril toimus Tartus Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja korraline Esinduskogu. Kuulati ära Koja aastaaruanne, toimetati valimised ning arutati pakilisi küsimusi.

Maavalla Koja vanemana jätkab Andres Heinapuu ja kirjutajana Ahto Kaasik, mõlemad Härjapea Kojast. Vardjaks valiti Elo Liiv Maausuliste Saarepealse Kojast. Elo Liiv on seni osalenud kirjutajana Saarepealse Koja juhtimises ning kaitseb lähipäevil Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi loodususundite kultusvahenditest.

Lisaks tavapärasele tegevusele on Maavalla Koda tänavu korraldanud Eesti aborigeensete loomatõugudega ehk maatõugudega, tegelevate ühenduste koostööd ning hiite ülevaatuse prooviaastat. Hiite ülevaatus tegeleb maarahva ajalooliste pühapaikadega.

Esinduskogu arutas pikemalt hiite uurimise ja kaitsega seotud küsimusi. Tõdeti, et paljud pühapaigad on halvemas olukorras, kui osati oodata. Suurem osa tänavu üle vaadatud hiitest on hõivatud kõrvalisest inimtegevusest. Paljusid hiisi on lõhutud pinnasetöödega. Kannatada on saanud isegi mõningad riikliku kaitse all olevad hiied. Samas on märgata kasvava majandustegevuse survet hiiekohtadele, mille markantseimaks näiteks on Kehtna vallavalitsuse plaan rajada Paluküla Hiiemäele ja selle kõrvale puhke- ja spordikeskus.

Leiti, et hiite üldise olukorra parandamiseks oleks vaja tunduvalt tõsta avalikkuse teadlikkust pärimuslikest pühakohtadest. Samuti on tarvis suurendada Eesti riigi huvitatust tema territooriumil olevate põliste pühakohtade uurimise ja hoidmise suhtes.

Esinduskogu võttis hiite olukorrale tähelepanu pööramiseks vastu avaliku pöördumise.

Lugupidamisega

Ahto Kaasik
Taarauausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kirjutaja
Tel. 056 686 892
www.maavald.ee