[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

11. X 2001

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda korraldas eile, 10. X Viru-Nigulas koosoleku, kus vaeti Tammealuse hiie saatust.


Õigusjärgne pärija taotleb hiiealust maad tagasi.

Koosolekul arutati koos Vallavalitsuse ja Volikogu liikmetega, kuidas tekkinud omandikysimust lahendada.

Maavalla Koda leiab, et Tammealuse hiis tuleb munitsipaliseerida. Hiie näol on tegemist maausuliste põlise sakraalmaaga, kuhu on pystitatud mitmeid rajatisi. Hiis on traditsiooniline ja kohalike elanike seas eelistatud puhke- ja rahvakogunemiste paik.

Maavalla Koja maavoliniku Kalle Elleri sõnul tagavad rahvusvahelised lepped põlisrahvastele nende maa puutumatuse. Tammealuse hiie näol on tegemist Mahu kihelkonna rahva põlise ja yhise sakraalmaaga, mida ei tohi erastada ega tagastada. Hiis peab jääma kohalike elanike yhisomandiks ning hiie maa munitsipaliseerimine oleks siin parimaks lahendiks.

Tosina viimase aasta jooksul on Tammealust hooldanud ja kasutanud taara- ja maausulised.

Hiide on rajatud kiviaed, väravad, lõkkeplats, kiige ja trepp raviallikale.

Möödunud aastal avastati hiies maausulise sakraalehitise – haruldase hiiesauna jäänused.

2000. aastal toimus Tammealusel rahvusvaheline omausuliste yhispalvus mida juhatas mari kart e. omausupreester.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda tegutseb ametlikult 1995. aastast ning koondab Eesti omausulisi.