[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

17. X 2001

Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda kogub Tammealuse hiie toetuseks allkirju

 

Avalduses nõutakse Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas asuva hiie aluste maade yhisomandisse jätmist munitsipaliseerimise või riigistamise läbi. Allkirju kogutakse Mahu kihelkonnas elavatelt ja sealt pärit inimestelt. Mahu ehk Viru-Nigula kihelkonna piirides asuvad Viru-Nigula, Aseri ja Sonda vallad ja Kunda linn.

Viru-Nigula Vallavalitsus kavatseb poole Tammealuse hiie alusest maast tagastada õigusjärgsele pärijale. Härjapea Koda ja paljud kohalikud elanikud on sellele vastu, kuna leiavad, et hiis peaks olema yhisomandis.

Härjapea Koda esitas 11. X Viru-Nigula Vallavolikogule avalduse, milles taotleb Tammealuse maa munitsipaliseerimist. Avaldust põhjendati sellega, et hiie näol on tegemist maausuliste põlise sakraalmaaga ning kohalike elanike kokkutuleku- ja peokohaga. Hiie erakätesse minek kahjustaks paljude kohalike või siit pärit olevate inimeste huve.

Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au kinnitab, et hiis on maausuliste sakraalmaa ning Tammealuse on sellisena Härjapea Kojale vajalik.

Tammealuse hiis on Mahu kihelkonna keskne maausuline pyhamu. 1930. aastate lõpuni toimusid seal ylekihelkonnalised särud. Ohvriallikatest ravivett viimas ja puhkamas käidi seal hiljemgi.

1989. aastast alates toimuvad Tammealusel taas maausuliste kogunemised. Viimane suurem kogunemine leidis aset möödunud suvistel – 1.-3. VI. Iga-aastaste talgute käigus on hiis heakorrastatud, istutatud noor tammik, ehitatud väravad, kiviaed, trepp allikale, kiige ja lõkkeplats.

Härjapea Koda yhendab Põhja-Eesti maausulisi ja Tammealuse on Koja keskseid hiisi. Koda tähistab taludes ja hiites rahvakalenderi tähtpäevi ning peab kord kuus Tallinnas Koja õhtuid.

Maausk on meie omal maal tekkinud ja arenenud usk ehk omausk. Maausulised uurivad esivanemate vaimset pärandit ning järgivad põliseid kombeid ja tavasid.