[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade   

29. X 2001

Viru-Nigula Vallavolikogu tahab hiie vallale jätta


Täna, 29. oktoobril toimus Viru-Nigula Vallavolikogu koosolek, kus arutati Härjapea Koja avaldust Tammealuse hiie munitsipaliseerimiseks. Volikogu kuulas ära esitatud avaldused ning leidis, et hiis on väga väärtuslik ning vallarahvale vajalik objekt. Munitsipaliseerimise algatamisega otsustati oodata järgmise koosolekuni, et fakte täpsustada.

Volikogu algatas vastava menetluse kord juba möödunud aasta novembris, kuid see takerdus, kuna Lääne-Viru maavanem Marko Pomerants oli järsult vastu.

Härjapea Koja Vanem põhjendas Volikogule oma avaldust sellega, et Tammealuse kui muistse hiie näol on tegemist maausuliste sakraalmaaga, kohaliku rahva kooskäimis- ja peokohaga ning puhkealaga. Lisaks maausulistele on hiie ühisomandisse jätmine oluline kõigile kohalikele elanikele, sest hiis on sisuliselt ainuke Viru-Nigula ümbruskonna puhkeala.

Tammealuse munitsipaliseerimist toetab Siseministeeriumi Usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, kelle sõnul on hiis maausuliste usuliste talituste läbiviimiseks samasugune pühamu nagu näiteks kristlastel on kirikuhoone, juudiusulistel sünagoog või islamiusulistel mošee.

Rakvere Muuseumi arheoloog Tõnno Jonuks kinnitab, et Tammealuse hiis on üks väärtuslikumaid Eestis, moodustades suure ja ühtse kompleksi ohvriallikate, ohvripuu ning eriti hiie territooriumiga, mis on säilinud suhteliselt hästi.

Hiie munitsipaliseerimist toetab ka kohalik rahvas, kellelt Härjapea Koda kogus Tammealuse ühisomandisse jätmise toetuseks ligi 300 allkirja. Lisaks on Vallavalitsusse saabunud hulk e-kirju, mis toetavad hiie munitsipaliseerimist.

Sotsiaalmaa munitsipaliseerimisel esitab Vallavalitsus avalduse koos toimikuga Maavalitsusele, kes vaatab selle läbi ja esitab omakorda Keskkonnaministeeriumile otsuse tegemiseks.