[text]
Täna on

Maavalla koja pressiteade

Täna, 29.09.2011 esitletakse Tallinnas Keskkonnaministeeriumis Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) looduslike pyhapaikade haldamise juhendit. Syndmuse juhatab sisse Keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel. Raamatut tutvustab Tartu Ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik. Sõna võtavad Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas ja Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk. Regilaule esitavad Õie Sarv ja Marju Kõivupuu.

Raamatusse on koondatud IUCNi suunised alates pyhapaikade vahetust kaitsmisest kuni nendega seotud seadustiku muutmiseni. Tutvustatud on tähelepanuväärsemaid pyhapaikade haldamise näiteid maailma eri paigust ning eraldi peatykis leiavad käsitlemist Eesti pyhapaigad ja nendega seotud vaimne pärand. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu aspresident Kalev Sepp kirjutab eestikeelse väljaande eessõnas:

"Juhend toob rahvusvaheliselt heaks kiidetud pyhapaikade haldamise põhimõtted Eesti looduskaitsesse ning rikastab maastike ning elurikkuse kaitsmist. Juhendi suunised täiendavad oluliselt ka Kultuuriministeeriumi kinnitatud looduslike pyhapaikade arengukava meetmeid.

Käesolev juhend on Eestis suunatud eelkõige Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja RMK töötajatele, kes kavandavad ja korraldavad looduskaitse all olevate pyhapaikadega seotud tegevusi alates riiklikust poliitikast kuni vahetute hooldustöödeni. Kuid nagu juhendis on märgitud, on see vajalik kõigile ametitele ning inimestele, kes tegelevad pyhapaikade haldamisega looduskaitsealadel või mujal.

Juhendi rakendamine eeldab teatud suhtumiste muutust. Eesti põlisrahvas on oma tõekspidamistest ning tavadest lähtudes hiites ja teistes looduslikes pyhapaikades loodust kaitsnud tõenäoliselt sama kaua, kui inimene on meie maad asustanud. Põlisrahva maausulistest tõekspidamistest ja tavadest lähtuvat ajaloolist kaitsekorraldust tuleb tunnustada ning lõimida see pyhapaikade osas riiklikusse looduskaitsesse."

Juhend muudab oluliselt käsitlust, mille kohaselt on Eestis seni pyhapaiku kaitstud yksnes kas arheoloogiliste või loodusmälestistena. Rahvusvaheline looduskaitseliit käsitleb pyhapaiku inimkonna vanimate looduskaitsealadena, kus tuleb põlisrahva tavasid järgides koos kaitsta nii loodust kui ka vaimset pärandit.

Juhendi on koostanud Maailma Kaitsealade Komisjoni  kaitsealade kultuuriliste ja vaimsete väärtuste tööryhm koostöös UNESCO programmiga "Inimene ja biosfäär".  Raamatu andis eesti keeles välja Maavalla koda. Ettevõtmist toetas Keskkonnaministeerium ning  Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Raamatut trykiti 1000 eksemplari ning see jagatakse tasuta looduslike pyhapaikade haldamisega tegelevatele keskkonna-, muinsuskaitse- ning omavalitsusasutustele. Raamatu saavad ka suuremad raamatukogud ning kõrgkoolid. Juhendi tutvustamiseks korraldatakse Keskkonnaameti kuues piirkonnas teabepäevad.

IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) on maailma suurim looduskaitseyhendus, kuhu kuulub yle 160 riigi. Eesti on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liige 2007. aastast.

Raamat ilmus esmakordselt inglise keeles 2008. aastal ning kinnitati IUCNi maailma looduskaitsealade IV kongressil 2008. a porikuus. Koos paljude teiste riikidega kiitis juhendi heaks Eesti Vabariik. Lisaks inglise keelele on juhend varem ilmunud hispaania ja vene keeles. Juhendi väljaandmine eesti keeles on tingitud sellest, et Eestis leidub rohkesti looduslikke pyhapaiku ning nendega seotud tavad on jõudnud silmapaistvalt elavalt kaasaega. Looduslikel pyhapaikadel on Eesti looduses ja kultuuris oluline koht ning neid on hakatud väärtustama ka riiklikul tasandil. Kultuuriministeeriumis 2008. aastal kinnitatud looduslike pyhapaikade riiklik arengukava näeb ette kõigi säilinud pyhapaikade kaitse alla võtmise ning nende kaitsmise terviklike looduslik-kultuuriliste paikadena.

Juhendi tutvustamiseks korraldatakse keskkonnaameti töötajatele ja teistele pyhapaikade haldamisega tegelevatele ametnikele ning vabatahtlikele kuus teabepäeva. Teabepäevad toimuvad:

04.10. Läänemaal Penijõel
06.10. Tartus
13.10. Otepääl
18.10. Pärnus
25.10. Rakveres
01.11. Tallinnas

Teabepäevade kohta leiab rohkem teavet aadressil:
http://www.fl.ut.ee/1064564

Raamatu fail: http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf