[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

15. XI 2001

Viru-Nigula Vallavolikogu otsustas Tammealuse hiie munitsipaliseerida


Eile, 14. novembril otsustas Viru-Nigula vallavolikogu yhehäälselt Tammealuse hiie munitsipaliseerida. Seega pöörduti tagasi möödunud aasta novembris langetatud hiie yhismaaks taotlemise otsuse juurde.

Otsust põhjendati sellega, et Tammealuse on Mahu e. Viru-Nigula kihelkonna keskne hiis, kus kohalikud elanikud on harjunud käima puhkamas ja jõudu kogumas. Seetõttu on Tammealuse oluline tegur, mis kujundab kohalikku identiteeti ning elukvaliteeti. Lisaks kasutavad hiit sakraalmaana maausulised ning hiis kui väärtuslik arheoloogiamälestis on oluline turismiobjekt.

Volikogu arutas ka hiie munitsipaliseerimisega kaasnevate väljaminekute katmist. Võimalikuks peeti korjanduse korraldamist ning Tammealuse yhiskassa ehk pangaarve avamist.

Maa munitsipaliseerimise korra kohaselt peab nyyd vallavalitus esitama avalduse Lääne-Viru maavalitsusele. Kuna hiie puhul on tegemist sotsiaalmaaga, vaatab Maavalitsus avalduse läbi ning esitab selle otsuse langetamiseks Keskkonnaministeeriumile.

Tammealuse poleks esimene munitsipaliseeritud hiis. Leisi vallavalitsus Saaremaal on juba yhismaaks jätnud Triigi kylas asuva Vigala Sassi rajatud Männisalu hiie.