[text]
Täna on

Täna, 18. porikuud rahuldas Tartu Halduskohus Härjapea Koja taotluse tyhistada Kunda Linnavolikogu otsus Kunda Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu kehtestamisest. Planeering nägi ette muinsuskaitsealusele hiiemäele kahe tuulegeneraatori, teede, elektriliinide ja parkla ehitamise ning selle avamise auto- ja bussiturismiks. Samuti sooviti korrapärase niitmisega vältida hiiemäe metsa kasvamist ehk taastumist.

Kohus märkis, et Kunda linna otsuses “puuduvad motiivid faktiliste asjaolude kohta, mis tingisid planeeringu kehtestamise. Sealhulgas puuduvad ka detailplaneeringu kehtestamise põhimotiivid. Samuti ei ole vaidlustatud otsuses  korrektset ja täpset viidet otsuse aluseks olevale dokumentatsioonile ning otsuses pole selgitatud, kus ja kuidas on võimalik viidatud dokumendiga tutvuda. Seega on nimetatud volikogu otsus õigusvastane.”

Põhja-Eesti maausulisi yhendav Härjapea Koda pöördus kohtusse, kuna tuulepargi ehitusega oleks oluliselt kahjustatud hiit kui kultuurimälestist ning muudetud võimatuks selle kasutamine hiiena ehk põlisrahva pyhapaigana. Eesti põliskultuuris on hiis terviklik puutumatu ja hingestatud maa-ala, kus on välistatud igasugune majandustegevus.

Maavalla Koja vanema Ahto Kaasiku sõnul pöördusid kodalased kohtusse viimases hädas. “Me pyydsime enam kui aasta jooksul jõuda linnaga koostööni. Pakkusime välja võimaliku arengukava hiiemäe seisundi ja yhtlasi linna elukeskkonna parandamiseks ning pakkusime oma abi selle teostamiseks. Samuti näitasime kätte võimalused tuulepargi rajamiseks mujale või väiksemas mahus. Kahjuks ei võetud meie ettepanekuid arvesse.” ytles Kaasik.

Kaasik lisas: “Kunda, Adavare, Palukyla, Panga ja paljud teised sellised juhtumid jääksid ära, kui hiied oleksid kaitse all põlisrahva pyhade paikadena. Loodan, et kultuuriministeeriumis algatatud pyhapaikade arengukava keskendub muu hulgas hiite senise kaitsekorralduse muutmisele nõnda, et hoitud oleksid erinevad kultuurilised ja looduslikud väärtused. Las hiied kasvada”

Kunda Linnavolikogu kehtestas Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu käesoleva aasta 05.07. Härjapea Koda vaidlustas planeeringu Tartu Halduskohtus augustis. Kaebus tuli arutamisele Tartu Halduskohtu kohtuniku Ylle Polluksi eesistumisel 28.09. Rakvere Kohtumajas.

Kohus mõistis Kunda Linnavolikogult välja Härjapea Koja ning kohtu kantud kulud. Kunda linna ostetud õigusteenuste ebatavaliselt suur 26000 kroonine summa jäi samuti linna kanda.

Hiiemäe tuulepargi kehtestamise otsust kaitses kohtus lisaks Kunda Linnavolikogu esindajatele riigi maa-ameti lepinguline jurist Toomas Kutti.

Tuuleparki tahavad Kunda Hiiemäele ehitada selleks OY Oceanside asutanud tuntud ärimehed Jaan Tepp ja Jüri Mõis.

Tartu Halduskohtu otsust on võimalik vaidlustada Tartu Ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

Lisateavet Kunda hiiemäest:
http://www.maavald.ee/kunda.html


 

Maavalla Koda