[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

14.05.2002

Vandalismiakt Tammealuse hiies


Ajavahemikus 4.-11. maini pandi Tammealuse hiies toime vandalismiakt, mille käigus lõhuti 3 m kiviaeda, lõkkeplatsi rajatisi ning infotahvel. Murti ka hiies kasvavaid noori puid. Hävitustöö avastas kohalik giid, kes läks Kunda linna lasteaialaste ning nende emadega Tammealusele emadepäeva tähistama.

14.V esitas Härjapea Koda Tammealusel toimunu asjus Lääne-Viru politseiprefektuurile avalduse kriminaalasja algatamiseks.

Vandaalid on külast eemal ja looduskaunis kohas asuvas hiies varemgi vägivallatsenud. Praegune juhtum on üle aastate siiski tõsiseim. Mahukas kiviaed lõhuti tõenäoliselt selleks, et autoga hiide pääseda ja seal jooming korraldada.

Viru-Nigula valla Samma külas asuv hiis on maausuliste keskseid pühakohti, kus toimuvad regulaarsed kokkutulekud. Viimase tosina aasta jooksul on hiis heakorrastatud ning ehitatud sinna kiviaed, väravad, kiige jm rajatisi.

Hävitustöö jäljed on kohalikel kavas lähipäevil parandada, et hiis suvistepühadeks korda saaks.

Härjapea Koja arvates on tegemist äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. Kiviaed ehitati just selleks, et keegi teadmatusest hiide ei sõidaks ning hiierahu häirides õnnetusse ei satuks. Meie rahvapärimus kõneleb paljudest juhtumitest, kus püha paiga rüvetaja või kahjustaja saab ise tõsiselt viga. Halvemal juhul on rumala teo tagajärjel kannatanud veel mitu põlvkonda.

Hiis kui selline on rahvuslik pühamu. Rünnak Tammealuse hiie vastu on ühtlasi rünnak meie rahva põlisväärtuste vastu. Lugupidamisest enese ja esivanemate vastu ei tohiks sellise käitumise suhtes keegi ükskõikseks jääda. Härjapea Koda kutsub üles kõiki, kes teavad midagi Tammealusel toime pandud kuriteost, teatama sellest telefonil 056 686 892 või politseikorrapidaja lühinumbril 110.

Eestis on teadaolevalt üle 500 hiiekoha ning mitmed neist on kylastatavad turismiobjektid. Nii kohalikud inimesed, kui kylalised peaksid meeles pidama, et hiis on püha koht ja seal käitumiseks on kindlad reeglid.

Hiierahu hoidmiseks peavad autod ja loomad jääma värava taha. Loomulikud vajadused tuleks rahuldada väljaspool hiit. Hiide tuleks minna puhtas riides ning kaine peaga. Hiies tuleb hoiduda igasugusest vägivallast nii inimese kui muu looduse suhtes. Seal ei tohiks murda puid ega oksi, noppida lilli ega teisi taimi. Annid tuleks jätta sinna, kus nad on. Hiieallikasse ei tohi jalgupidi sisse minna. Allikast vett võttes või silmi pestes on kombeks annetada vette valge münt.