[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

21. V 2002

Maavalla Koda palus Õiguskantslerilt abi mittekristlasi diskrimineeriva seaduse asjus21. V esitas Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda Õiguskantslerile järelepärimise uue Kirikute ja koguduste seaduse Põhiseadusele vastavuse asjus.

Põhiseaduse kohaselt peaks riik kohtlema kõiki usuühinguid võrdsetel alustel. Kirikute ja koguduste seadus aga erisab teatavat tüüpi kristlikud usuühingud (kirikud, mis peavad olema episkopaalse struktuuriga) muudest ning jätab viimastele vähem õigusi.

Ka nõuab Kirikute ja koguduste seaduse § 7 kristliku terminoloogia (kogudus, klooster) kasutamist kõigilt usulistelt ühendustelt. Eriti vastuvõetamatu on see Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Kojale ning tema osakodadele kui kohaliku eelkristliku maausulise traditsiooni jätkajaile. Kuivõrd vastavuses oma õpetuslike alustega ei saa me maausuliste Härjapea, Emajõe ja Emujärve Koda “kogudusteks” ega Maavalla Koda koguduste liiduks nimetada, ootab maausulisi ühendusi ees sundlõpetamine 2004. aasta 1. juulist vastavalt seaduse § 32-s sätestatule.

Maavalla Koda lisas Õiguskantslerile saadetud järelepärimisele filoloogiadoktorite Kristiina Rossi ja Tõnu Seilenthali ekspertarvamuse, millest selgub, et sõnad kirik, kogudus ja klooster tähendavad eesti keeles kristlikke ühendusi.

Kirikute ja koguduste seaduse võttis Riigikogu vaatamata Maavalla Koja vastuseisule vastu 12. veebruaril 2002. Hoolimata Usuliste Ühenduste Ümarlaua palvest lükata seadus tagasi, kuulutas President selle 27. veebruaril välja ning seadus jõustub 2002. a. 1. juulil.