[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

29. V 2002

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja avaldusSeoses tulekahjuga Tallinna Pühavaimu kirikus avaldame siirast kaastunnet EELK Pühavaimu kogudusele.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda nendib kahetsusega, et Eesti sakraalmaad ja -ehitised on täna kaitsetud hooletusest ning pahatahtlikusest  tulenevate õnnetus- ja vandalismijuhtude ees.

Kaitsmaks pühakohtades säilitatavaid kunsti- ja kultuuriväärtusi, kutsume vabariigi valitsust ja kohalikke omavalitusi rakendama viivitamatult meetmeid, mis tagaksid sakraalmaade ja -ehitiste kaitse ning säilimise ka tulevastele põlvedele.

Käesoleva aasta suvistepühade eel lõhuti Viru-Nigula lähedal asuvas Tammealuse hiies mitu meetrit kiviaeda ning rikuti hiiepuid.