[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

02. VI 2002

Saaremaa maausulised liitusid Maavalla Kojaga


Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja juhatus pidas eile ja täna (laupäeval ja pühapäeval) Hiiumaal juhatuse laiendatud koosoleku. Koosolekust võtsid osa vanem Andres Heinapuu, vardja Ülis Sõukand ja kirjutaja Ahto Kaasik ning kõigi liikmeskodade esindajad.

Laupäeval külastati Hiiumaa vanu pühakohti, nende hulgas ka Ülendi niinepuud. Õhtupoolikul arutati Kärdlas Hiiumaa pärimuskultuuri küsimusi. Pühapäeval toimus Sõrul Maausuliste Saarepealse Koja ärakuulamine. Pärast ärakuulamist otsustati Saarepealne Koda võtta Maavalla Koja täieõiguslikuks liikmeks neljanda liikmeskojana.

Maausuliste Saarepealne Koda asutati Saaremaal Leisi vallas Triigi külas 19. mail käesoleval aastal. Ühendusse kuuluvad 23 Saaremaa põliskultuuri väärtustavat inimest. Saarepealse Koja juhatusse valiti vanemaks Aleksander Heintalu (rahva seas tuntud Vigala Sassina), vardjaks turismitalunik Valdo Lauri ja kirjutajaks Eesti Kunstiakadeemia magistrant Elo Liiv.

Ärakuulamisel ja pärast seda toimunud ühiskoosolekul arutati koostööd vanade pühakohtade ülevaatamise ja korrastamise vallas. Otsustati ka moodustada toimkond Maavalla Koja kalendri täiustamiseks.

Maavalla Koja maavolinik ja hiietoimkonna liige Kalle Eller ja Ahto Kaasik tutvustasid Maavalla Koja algatatud pühakohtade ülevaatust, kõnelesid hiite üleüldisest olukorrast, õiguslikust staatusest ja kaitse keerukusest.

Sageli on vana hiiekoht ka küla kõige mõnusam koht, kus rahvas on harjunud siiani koos käima. Paljusid hiiekohti ähvardab häving või kunstlik ümberkujundamine. Vaid vähesed hiiekohad on loodus- või muinsuskaitse all. Kuivõrd hiied on korraga nii loodusobjektid kui põlise kultuuri muistised, peavad looduskaitsjad neid muinsuskaitse objektideks ja vastupidi. Eestiski oleks aeg jõuda euroopalikule tasemele loodus- ja kultuurimälestiste kompleksses kaitsmises. Siin võiksid maausulised pakkuda abi ja nõu, sest nemad on seni ainsad, kes on käsitlenud hiiekohti tervikutena.

Saarepealse Koja liikmed näitasid üles suurt huvi ja olid innukad Saaremaa hiiekohti korrastama. Juttu oli ka üksikutest kohtadest ja nendega seonduvatest probleemidest. Lähiajal antakse Saarepealsele Kojale üle Maavalla Koja hiiekohtade andmebaasi Saaremaa-osa.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on Eesti omausuliste usuühendus, mille moodustasid 1995. aastal Tartus Põhja-Eestis tegutsev Härjapea Koda, Tartumaal toimiv Emajõe Koda ja Lõuna-Eestit hõlmav Emujärve Koda.