[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

12. XI 2002

Maavalla Koda taotleb Vabariigi Valitsuselt võrdset kohtlemist

Eile, 12. novembril esitas Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda Vabariigi Peaministrile Siim Kallasele ettepaneku arutada usuvabaduse olukorra jätkuvat halvenemist riigis ning võimalikku koostööd Eesti põlisrahva pärimusliku usu ja kultuuri kaitseks.

Maavalla Koda soovib teha Valitsusega koostööd pärimuskultuuri osa suurendamisel üldhariduskoolide õppekavades, pärimuslike pühakohtade (hiied, ohvrikivid, -allikad jms) arvele võtmisel ja kaitsmisel ning nende õigusliku seisundi ja omandiküsimuse lahendamisel. Samuti ootab Koda Valitsuselt vastutulelikkust Eesti seadusandluse kooskõlla viimiseks pärimuskultuuri väärtushinnangute ja tavadega, tagamaks pärimuskultuuri kaitset ja säilimist ning maausuliste õigust järgida legaalselt oma usutavasid.

Viimase kümnekonna aasta jooksul on Eestis jälgitavad tendentsid, kus kristliku usundi esindajad, moodustades rahvastikust vähemuse, saavad riigilt üha suurenevaid seadusandlikke ning riigieelarvelisi soodustusi. Samas ei ole riik suutnud erinevate Eestis olevate ilmavaadete, sealhulgas põlisrahva, esindajaid võrdselt kohelda. Riik on loovutanud kristlike usuvoolude esindajatele mitmeid oma õigusi ja kohustusi, näiteks õiguse registreerida ametlikke abielusid ja õiguse anda sõjaväes rivilisi käsklusi. Teised usundid pole riigilt saanud paraku ei soodustusi ega toetust. Näiteks Eesti Apostliku Õigeusu Kirik saab Eesti riigilt järgmisel aastal 20 miljonit krooni, samas kui põlisrahva pühapaikade ? hiite ? uurimiseks ja korrastamiseks ei kuluta riik sentigi. Veel enam, Eesti seadusandlus ei käsitlegi hiisi sakraalmaana.

Maavalla Koja Vanem Andres Heinapuu kommenteeris: "Erinevalt kõikidest teistest, siia tulnud uskudest, aitab meie tegevus otseselt kaasa Eesti Vabariigi põhieesmärgi ning Põhiseaduse algussätte "mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade" täitmisele. Tundes vastutust enam kui saja tuhande eestimaalase ees ning tundes muret meie pärimuskultuuri ja rahvuse säilimise ja hea käekäigu pärast, soovimegi Peaministriga arutada Maavalla Koja ja Vabariigi Valitsuse võimaliku koostöö üle."

Maavalla Koda on Eesti omausuliste ühendus, mille tegevus seisneb Eesti põlisrahva pärimuskultuuri järjepideva osa viljelemises, uurimises, väärtustamises ja tutvustamises. Riigikogu poolt tellitud ja 2002. a. juulis läbi viidud avaliku arvamuse uuringu kohaselt peab esimeses järjekorras taara- ja maausku südamelähedaseks 11% Eesti elanikkonnast.