[text]
Täna on

a680a90872d8243a29710a1a7ddc335f_w320.jpgTäna, 09.05. võiks yle vaadata ja korda teha pesupesemise ja veevõtu kohad. Vadja likopäivä on päev, mil tehakse yhiselt korda kyla pesupesemiskoht (vadja. liko). Võrumaalgi on olnud kevadine yhine veevõtukoha korrastamine tuntud.

Yhist pesupesemise kohta kusagil jõe, järve või veesilma ääres puhastasid Vadjamaal vaid naised. Pärast pidutseti - söödi, joodi, lauldi ja mängiti. Peole mehi ei lubatud. Mehed puhastasid yhiselt kyla kaevu või veevõtukohta, kuid see ei pruukind toimuda ligupäeval.

Varem tavalised kylade yhised pesupesemiskohad on jäänud siinmail minevikku. Kyll aga leidub igas majapidamises pesumasinaid, vanne, kraanikausse ja kohati pesusaunu, mida ligupäeval puhastada synnib. Saunade juures asuvad veesilmadki tahavad korrastamist. Olud muutuvad, tavad jäävad.