[text]
Täna on

Palukyla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise programmi täiendamise koosolek.

Kehtna vallamajas 06.01.04.

Osalejad:

Alar Noorvee, OÜ Alkranel, keskkonnaekspert
Marek Sammul, Pärandkoosluste kaitse ühing, projektijuht

Andres Anderson, Raplamaa Keskkonnateenistus, looduskaitse peaspetsialist

Reeli Susi, Raplamaa Keskkonnateenistus, looduskaitse spetsialist

Hetti Kask, Raplamaa Keskkonnateenistus, juhataja

Kalle Toomet, Kehtna vallavanem, osales ainult sissejuhatavas osas

Rein Tamme, Paluküla puhke- ja spordikeskuse projektijuht

Heik Past, Kehtna valla maanõunik

Ülari Luisk, Kehtna valla keskkonnaspetsialist
Kaja Mõtsnik, Kehtna valla heakorraspetsialist
Tõnis Kurisoo, OÜ Valtu Projekt juhataja

Rein Vood, Paluküla elanik, ettevõtja

Alar Soo, Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakond, juhtivinspektor

Leo Parve, Rapla MV, inspektor

Lembi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

Matis Song, Nädaline, ajakirjanik

Peeter Mürk, Nädaline, fotograaf, osales ainult sissejuhatavas osas

Maha kirjutatud diktofonilindistuselt. Vabandust, kui esineb ebatäpsusi. Edasi on püütud anda olulisemad mõtted.

Koosoleku sõnavõtud