[text]
Täna on

t_P1010083.gifHarjumaal Jõelähtme valla Maardu ning Saha kylas asuv haruldane pyhapaik on sattunud ulatuslike raietööde ohvriks. Valdavalt sangleppadest koosnevas hiiemetsas töötavad alates eelmisest laupäevast masinad. Saha kylavanema Jaanus Hiisi sõnul on kohalikud elanikud toimuvast väga häiritud. "Oleme alati teadnud, et see on hiiemets ning see on riigi kaitse all. Hiljuti kadus aga hiiemetsa servast muinsuskaitse silt ning mõned päevad tagasi olid metsamasinad ootamatult platsis" ytles Jaanus Hiis.

Kodanikualgatuse korras tehtud järelepärimised tulemusi ei andnud. Kahel metsaeraldisel asuvat lageraielanki on käinud kontrollimas nii politsei kui keskkonnainspektsioon, kuid tunnistanud toimuva seaduslikuks. Raietöid tehakse 22 hektari suurusel Lepamardi kinnistul, mille riik myys kohalike elanike sõnul metsafirmale alles eelmisel aastal.

Maardu hiiemets ning ohvrikivi kuuluvad nõukogude ajast alates muinsuskaitse alla, kuid olid kuni käesoleva aastani piiritlemata. Alles maaomaniku raietaotluse menetlemisel määrati hiiepaiga piirid kindlaks. Paraku jäeti riikliku kaitseta suurem osa ajaloolisest hiiest. Muinsuskaitse alla võetud hiie osast jäi välja ka kaitsealune ohvrikivi, mis rahvapärimuse ning kohalike elanike kinnitusel asub hiies.

Maardu hiiemetsa muudab eriliseks, et see koosneb valdavalt sangleppadest. Ka must- ja emalepa nime kandev puu on ajalooliselt tuntud hiiepuuna, kuid hiiemetsana on muutunud lepikud haruldaseks.

Kultuuriminister Laine Jänese poolt 2008. aastal kinnitatud looduslike pyhapaikade riiklik arengukava nendib, et Muinsuskaitseametil puudub pädevus looduslike pyhapaikade kaitsmiseks. Olukorra parandamiseks moodustas Muinsuskaitseamet 2009. aastal looduslike pyhapaikade ekspertkomisjoni. Kuid Maardu hiiemetsa piiritlemisel ega ka raieloa menetlemisel ei vaevunud Muinsuskaitseamet nende asjatundajate arvamust kysima. Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse hinnangul on Maardu hiie puhul jämedalt eksitud ka pyhapaikade piiritlemise metoodilise juhendi vastu, mille amet on ise heaks kiitnud.

Maardu hiiemets pälvis viimati avalikkuse tähelepanu 2008. aastal, kui Tarvo Tiivitsa ylesvõte Maardu hiiemetsast võitis Maavalla hiite kuvavõistluse peaauhinna:
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2883&op=lugu

Maardu hiiemets Muinsuskaitseameti lehel:
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=17697

Fotod Maardu hiiemetsas toimuvatest raietöödest:
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=94&id=4311&op=lugu