[text]
Täna on

t_P1010074.gifKohalikud elanikud avastasid, et OÜ Eremka on teinud eelmisel nädalal Maardu Hiiemetsas lageraiet. Lisaks kännuväljale võis pyhapaigas näha puuvirnu ning metsamasina jäetud sygavaid rööpaid. Tee ääres hiiepuu kylge löödud silt keelab metsafirma loata hiide minna ja seal viibida.

Tallinna Halduskohus peatas neljapäeval 16.02. Muinsuskaitseameti loa, millega anti OÜ Eremkale õigus raiuda Rebala muinsuskaitsealal asuvat hiiemetsa. Paraku oli Eremka jõudnud selleks ajaks maha võtta juba lahmaka tyki pyhast metsast. 17.02. leidis Saha kylavanem jaanus Hiis hiiemetsa seest ligikaudu 2 hektari suuruse raielangi.

Kohalikud elanikud olid Hiiemetsal silma peal hoidnud juba mõnda aega, kuid metsa varjus toimunud pyhapaiga ryvetamine jäi neile märkamatuks. Raiujad kasutasid pyhapaika sõitmiseks vähekasutatud teed ning raiusid hiiepuid metsamasina tulede valgel arvatavasti öö varjus.

Hiiemetsa raiumiseks andis OÜ Eremkale loa Keskkonnaamet, kes tugines Muinsuskaitseameti loale. Muinsuskaitseamet omakorda tugines arheoloogiamälestise peainspektori Ants Krauti otsusele  jätta suurem osa hiiest arheoloogiamälestisena kaitstavast Maardu Hiiemetsast välja. Mispärast lubati teha lageraiet Rebala muinsuskaitseala väärtuslikuks tunnistatud vööndis, ei ole Muinsuskaitseamet selgitanud.

OÜ Eremka kavatseb Muinsuskaitseametilt saadud loa alusel hiiest langetada kokku 14,6 ha metsa kogumahuga 3500 tihumeetrit.

Ylesvõtted Maardu Hiiemetsa raiumisest

Vaata lisaks: Kohus peatas Maardu hiiemetsa raiumise loa