[text]
Täna on

Eelmisel neljapäeval, 26. lehekuud korraldas Hiite Maja sihtasutus Tartus rahvusvahelise nõupidamise, kus arutleti looduslike pyhapaikade olukorra yle Eestis, Lätis ja Rootsis. Suurema koostöökava raames toimunud seminari esialgse eesmärgi - pyhapaikade kaardistamise yhise uurimisjuhendi vastuvõtmiseni - seekord veel ei jõutud sest Riikide lähtekohad on väga erinevad. Näiteks on Eesti ainus, kus on vastu võetud riiklik arengukava pyhapaikade uurimise ja kaitsmise korraldamiseks. Ka käsitletakse pyhapaikadega seonduvat eri riikides väga erinevas võtmes, alates pyhapaiga mõistest ja lõpetades pyhapaikade kui elmapärandi mõtestamisega eri tasanditel.

Nõupidamise yhe olulisema tulemusena jäi kõlama mõte, et koostööeesmärkide saavutamiseks ei tohi yhisosa leidmise kõrval ära unustada iga piirkonna omapära. Näiteks nõuavad tänaseni elavas elavas kasutuses olevad pyhapaigad hoopis teistsugust lähenemist kui need, mida kasutati viimati sadu aastaid tagasi.

Seminar toimus koostöökava „Looduslikud pyhapaigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul“ raames. Töö tulemusel valmib igas koostööpiirkonnas vähemalt 5 valitud pyhapaika hõlmav turismitee ning pyhapaiku, nendega seotud uskumusi ja tavasid tutvustav e-muuseum.

Vaata ka:

Rahvusvahelisel nõupidamisel kõneldakse pyhapaikade uurimisest

Vikerraadio: Eesti, Läti ja Rootsi alustasid pyhapaikade alast koostööd

Pühapaikade turismitee võib jõuda ka Muhusse